KARL Gallery | Sergiler, KARL Gallery, KARL Institute tarafından 2014 yılında kar amacı gütmeyen faaliyetleri kapsamında, sanat alanında çeşitli projeler ve programlar yürütmek amacı ile kurulmuştur., Sanat, Fotoğraf, Çağdaş, Resim, Sergi, Galeri, Beyoğlu, Taksim, İstanbul, Emre Ünal
HUO RF: MÜMKÜN
15.01 - 07.02/2015
Broken And You

Deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki insan kolay kolay ressamın kendini adadığı, hâkim ideolojiden bağımsız, sorgulayan gerçekçi bir resimle karşılaşmıyor.  Tüm bu elementler arasında bir denge kuran Huo Rf, kalıcı bir samimiyetle zoru başarıyor ve “deneyim”i sanatın diliyle izleyiciye aktarıyor. Huo Rf’nin çalışmalarının bu hassas dengeyi sağladığı şüphesiz olmakla birlikte, çalışmalar zamana tutunabilen bir açıksözlülüğü –içtenliği de unutmadan-  taşıyabiliyor. Bu da günümüzde çok sık rastlanmayan ve piyasa içinde riskli bir durum aslında. Özellikle de bir deneyimin tarifini sözcüklerle anlatmaya, seyretmeye çalışırken. Yani, bu çalışmalarda kullanılan dil, fonksiyonel gerçekliğin fiziksel dışavurumunu yansıtmada etkili bir atmosfere sahip.

“Broken and You” serisinde keskin savlar ve toplumsal eksiklikler başarıyla temsil ediliyor. Bu durum, izleyicinin, düzanlamsal bir yorumlamadan kurtulup, anlamların inşa sürecini çağrışımsal bir bakış açısıyla gözlemlemesini sağlıyor. 

Bu serideki her bir iş, sol panelde yağlı boyayla tuval üzerine arkaplan kullanılarak tasvir edilmiş bir cam kırığından ve sağ panelde eşit boyutta tuval üzerine sabitlenmiş bir bakır levhadan oluşuyor. 

Resmedilen temsillerin, bir hayli minimal oldukları için, yalın bir niteliğe sahip olduklarını ve izleyiciyi görsel anlatı yerine doğrudan nesnenin kendisine yönelttiklerini söylebiliriz.  Ben kişisel olarak bu durumun, izleyicinin felsefi anlatı ile özdeşleşmesini kolaylaştırdığına inanıyorum.  Çünkü izleyicinin imgesel oyun içerisinde kaybolmasını engelliyor ve onun temsilller yerine doğrudan materyal dünya ile ilişki kurmasını kolaylaştırıyor. Sağ panelde bulunan bakır levha, aslında konuşmak için ihtiyaç duyulan fiziksel bir parçası dünyanın.  Tam da bu nedenle, bu durumu destekleyerek, izleyicinin içinde yaşadığımız dünyanın “gerçek” leriyle  yüzleşmesini kolaylaştırıyor ve seriye güçlü bir süreklilik kazandırıyor. Aynı zamanda aktif özellikleri ve çağrışımları olan bir madde. Birincisi, elbette yansıtmadaki başarısı. Bakır levha, izleyeni, net olmayan bir yansımayla karşılaştırıyor. Gerçekliği yansıttığı gibi aynı zamanda bozan bu materyal, eserle izleyici arasında kurulan ilişkide de boşlukların oluşmasına olanak sağlıyor. Aynı yaşadığımız dünyada, bireyler arası ilişkilerde yer alan boşluklar gibi. Bakırın iletkenliği, iletişimde, data transferinde kulanılması, sıcaklığı vb. özellikleriyle insan teninin renginin metalik bir versiyonu oluşu da eserin yan anlamları okunurken gözden kaçırılmaması gereken detaylar. 

Broken and You serisi, beni dönüp dolaşıp aynı sorularla yüzleştiriyor: İnsanın kimliğiyle ve kırılgan, incinebilen kimliğin doğasıyla; kendisi ve diğerleriyle ilişkisi arasındaki döngü üzerine bu sorular.  Zaten işlerin başlığına bakarsak, sanatçı tarafından kendimiz hakkında düşünmeye çağrılıyoruz. Ve aslında kavraşımızı, boyayla yapılmış bir pencere camıyla sorguluyoruz. İlginç bir biçimde, bu bir “cam” aracılığıyla yapılıyor, çünkü bu cam kırık; yine yadsıma/geçersiz kılmayla oluşturulan bir pozitif belirleyenle karşı karşıyayız.

Herhangi birinin benliğine bağlı düşünceleri tasarlamak imkansız gibi görünür. Öte yandan bu düşünceler, sanrıya varan derecelerine rağmen, fonksiyoneldirler. Şüphesiz, herhangi biri, kendi farkındalığını arşivleyebildiğine inandığı an, farkındalığı aşınmaya başlar; kontrol edilemediği takdirde farkındalık, ideolojiler seviyesine iner. Mevcut seride yer alan çalışmalar, bugünün fonksiyonel bilinçsizliğinde  yaşayabilmek için almamız gereken hassas algısal virajlara içkin, tarifi mümkün olmayan çelişkileri sorgulatıyor. Hem de bunların, o akıl karıştıran/karıştıracak kocaman boşluğu kesen bir gerçekliğin içinde bulunduğunu da hatırlatarak… 

Karar vermek imkansız olabilir. Zihnimizin kapılarını açmak veya kapamak konusunda beceriksiz olabiliriz; kim bilir belki de böyle olmalı. Fonksiyonel gerçeklere doğru yürümeli, Broken and You serisinin dünyasını keşfetmeli ve sorular yöneltmeliyiz. Eğer eleştirel bir yaklaşımı benimsemek ve hâkim ideolojinin etkilerinden uzaklaşmak istiyorsak, parçası olduğumuz eylemleri tekrardan değerlendirmeliyiz. 

En önemlisi de, bunların tümü gerçekleştiğinde, umarım hala kim olduğumuzu bilmiyor oluruz…

Anthony Miler     
BROKEN AND YOU, 2014
BROKEN AND YOU II, 2014
BROKEN AND YOU III, 2014
BROKEN AND YOU IV, 2014
BROKEN AND YOU V, 2014
EN/ TR